Strona główna Praga Mokotów Fundacja Placówki

Dofinansowania z EU

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II “Wzrost e-potencjału na Mazowszu”.

 • Działanie 2.1 “E-usługi” 
  • Poddziałanie 2.1.1 “E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Realizacja projektu pt.: 

„Wdrożenie e-usług oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w KiMed oraz w podmiotach partnerskich“.

Cel główny:

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Centrum Rehabilitacji KiMed wraz z Parterami projektu poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).

Cele szczegółowe projektu:

 • Stworzenie infrastruktury techniczno – informatycznej, umożliwiającej świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości,
 • Dostarczenie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających świadczenie e-usług,
 • Zapewnienie interoperacyjności i kompatybilności wdrażanych rozwiązań, skoncentrowanych na implementacji systemów do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego na zaawansowanych TIK w Centrum Rehabilitacji KiMed celem zwiększenia jakości usług zdrowotnych,

Wprowadzenie do oferty e-usług medycznych w placówce Centrum Rehabilitacji KiMed celem poprawy dostępności do oferty

Wskaźniki produktu:

 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4- transakcja – 12 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utrzymanych miejsc pracy – 5

Dane dotyczące projektu:

Termin realizacji Wartość projektu Wkład EFRR Wkład własny
08.09.2015-30.06.2018 9 450 944,84 7 560 755,86 1 890 188,98

Nazwa Beneficjenta: KIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Centrum Rehabilitacji KiMed Kinga Bloch, Michał Zagórski Spółka Jawna, ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa)Centrum Rehabilitacji Praga

ul. Międzyborska 50, Warszawa

tel: (22) 241 41 82

E-mail: rejestracja.praga@kimed.pl

Centrum Medyczne Mokotów

ul. Ludowa 6, Warszawa

tel: (22) 840 72 17

E-mail: rejestracja.mokotow@kimed.pl

Projekt finansowany ze środków UE
Nasza aplikacja mobilna:
© Copyright 2024 Grupa KIMED – Placówki Medyczne | Realizacja MediaHealth Polityka prywatności
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie!

  [quiz]


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...


   Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.