Strona główna Praga Mokotów Placówki

Dofinansowania z EU

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu”.

 • Działanie 2.1 „E-usługi” 
  • Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Realizacja projektu pt.: 

„Wdrożenie e-usług oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w KiMed oraz w podmiotach partnerskich“.

Cel główny:

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Centrum Rehabilitacji KiMed wraz z Parterami projektu poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).

Cele szczegółowe projektu:

 • Stworzenie infrastruktury techniczno – informatycznej, umożliwiającej świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości,
 • Dostarczenie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających świadczenie e-usług,
 • Zapewnienie interoperacyjności i kompatybilności wdrażanych rozwiązań, skoncentrowanych na implementacji systemów do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego na zaawansowanych TIK w Centrum Rehabilitacji KiMed celem zwiększenia jakości usług zdrowotnych,

Wprowadzenie do oferty e-usług medycznych w placówce Centrum Rehabilitacji KiMed celem poprawy dostępności do oferty

Wskaźniki produktu:

 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4- transakcja – 12 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utrzymanych miejsc pracy – 5

Dane dotyczące projektu:

Termin realizacji Wartość projektu Wkład EFRR Wkład własny
08.09.2015-30.06.2018 9 450 944,84 7 560 755,86 1 890 188,98

Nazwa Beneficjenta: KIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej Centrum Rehabilitacji KiMed Kinga Bloch, Michał Zagórski Spółka Jawna, ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa)Centrum Rehabilitacji Praga

ul. Międzyborska 50, Warszawa

tel: (22) 241 41 82

E-mail: rejestracja.praga@kimed.pl

Centrum Medyczne Mokotów

ul. Ludowa 6, Warszawa

tel: (22) 840 72 17

E-mail: rejestracja.mokotow@kimed.pl

Projekt finansowany ze środków UE
Nasza aplikacja mobilna:
© Copyright 2021 Grupa KIMED – Placówki Medyczne | Realizacja MediaHealth Polityka prywatności
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie!  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora Fundacja Sprawność w każdym wieku ul. Drawska 10 lok. 3, 02-202 Warszawa jedynie do kontaktu ze mną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora Fundacja Sprawność w każdym wieku ul. Drawska 10 lok. 3, 02-202 Warszawa jedynie do kontaktu ze mną.