Strona główna Praga Mokotów Placówki

Usługi

Fizjoterapia domowa

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonuje się u pacjenta, który ze względu na dysfunkcje narządu ruch, nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina. nie dotyczy dzieci do 18. roku życia),
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami
 • demielinizacyjnymi kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, przez okres do 6 miesięcy od dnia operacji,
 • stanami po urazach, amputacjach kończyn dolnych, do 6 miesięcy od dnia urazu lub amputacji oraz osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522) określa zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej. Poniżej cytujemy fragmenty rozporządzenia.

„Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą. dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”

Inne warunki:

 • skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

– specjalistę w dziedzinie:

 1. w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,
 2. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,
 3. reumatologii,
 4. neurologii,
 5. neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
 6. chirurgii lub chirurgii ogólnej,
 7. chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:
 8. rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej
 9. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
 10. neurologii,
 11. neurochirurgii,
 12. chirurgii ogólnej,
 13. ortopedii i traumatologii,

– lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

 1. rehabilitacji medycznej,
 2. balneologii i medycyny fizykalnej,
 3. reumatologii,
 4. neurologii,
 5. neurochirurgii,
 6. chirurgii ogólnej,
 7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

– pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rozpoznanie w języku polskim,

– kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

– opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,

– choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,

– liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu,

– pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.”

Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest także edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów, obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.Centrum Rehabilitacji Praga

ul. Międzyborska 50, Warszawa

tel: (22) 241 41 82

E-mail: rejestracja.praga@kimed.pl

Centrum Medyczne Mokotów

ul. Ludowa 6, Warszawa

tel: (22) 840 72 17

E-mail: rejestracja.mokotow@kimed.pl

Projekt finansowany ze środków UE
Nasza aplikacja mobilna:
© Copyright 2021 Grupa KIMED – Placówki Medyczne | Realizacja MediaHealth Polityka prywatności
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie!  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora Fundacja Sprawność w każdym wieku ul. Drawska 10 lok. 3, 02-202 Warszawa jedynie do kontaktu ze mną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora Fundacja Sprawność w każdym wieku ul. Drawska 10 lok. 3, 02-202 Warszawa jedynie do kontaktu ze mną.

   [recaptcha]