Strona główna Praga Mokotów Fundacja Placówki

Usługi

Fizjoterapia domowa

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonuje się u pacjenta, który ze względu na dysfunkcje narządu ruch, nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina. nie dotyczy dzieci do 18. roku życia),
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami
 • demielinizacyjnymi kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, przez okres do 6 miesięcy od dnia operacji,
 • stanami po urazach, amputacjach kończyn dolnych, do 6 miesięcy od dnia urazu lub amputacji oraz osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522) określa zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej. Poniżej cytujemy fragmenty rozporządzenia.

„Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą. dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”

Inne warunki:

 • skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

– specjalistę w dziedzinie:

 1. w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,
 2. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,
 3. reumatologii,
 4. neurologii,
 5. neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
 6. chirurgii lub chirurgii ogólnej,
 7. chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:
 8. rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej
 9. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
 10. neurologii,
 11. neurochirurgii,
 12. chirurgii ogólnej,
 13. ortopedii i traumatologii,

– lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

 1. rehabilitacji medycznej,
 2. balneologii i medycyny fizykalnej,
 3. reumatologii,
 4. neurologii,
 5. neurochirurgii,
 6. chirurgii ogólnej,
 7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

– pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, rozpoznanie w języku polskim,

– kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

– opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,

– choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,

– liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu,

– pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.”

Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest także edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów, obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.Centrum Rehabilitacji Praga

ul. Międzyborska 50, Warszawa

tel: (22) 241 41 82

E-mail: rejestracja.praga@kimed.pl

Centrum Medyczne Mokotów

ul. Ludowa 6, Warszawa

tel: (22) 840 72 17

E-mail: rejestracja.mokotow@kimed.pl

Projekt finansowany ze środków UE
Nasza aplikacja mobilna:
© Copyright 2024 Grupa KIMED – Placówki Medyczne | Realizacja MediaHealth Polityka prywatności
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie!

  [quiz]


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...


   Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.