Strona główna Praga Mokotów Fundacja Placówki

Usługi

Regulamin rehabilitacji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU I ŚWIADCZONYCH USŁUG ZDROWOTNYCH

 1. Godziny otwarcia KIMED Centrum Rehabilitacji Mokotów:
  poniedziałek, środa, piątek 8:00 – 20:00 oraz wtorek, czwartek 8:00 – 21:00.
 2. Zakup usługi w KIMED Centrum Rehabilitacji Mokotów jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez KIMED oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Za przedmioty pozostawione na terenie placówki, KIMED Centrum Rehabilitacji Mokotów nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Na teren KIMED Centrum Rehabilitacji Mokotów nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 5. Pracownicy KIMED zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 6. Za usługi świadczone na terenie KIMED Centrum Rehabilitacji płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: rejestracja@kimed.pl lub zgłosić do Kierownika Placówki
 8. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą w recepcji bądź przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana najpóźniej na 3 dni przed terminem zabiegu.
 9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Rehabilitacji KIMED są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CYKLÓW ZABIEGOWYCH

 1. Centrum Rehabilitacji KIMED wykonuje zabiegi rehabilitacyjne na zlecenie lekarzy oddziałów szpitalnych, zlecenia lekarzy rodzinnych i specjalistów, fizjoterapeutów oraz na zlecenia indywidualne.
 2. Pacjenci są przyjmowani (w ramach NFZ) zgodnie z obowiązującą kolejką oczekujących. Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w cyklu terapeutycznym w Fizjoterapii Ambulatoryjnej oraz 15 lub 20 dni zabiegowych w cyklu terapeutycznym w oddziale dziennym i nie mniej niż 5 zabiegów dziennie.
 3. Rehabilitacja odbywa się w miarę dostępności miejsc.
 4. Pacjentów prywatnych nie obowiązuje kolejka NFZ
 5. Pacjent zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje lekarskie. W przypadku nie poinformowania personelu o możliwym spóźnieniu Pacjentowi nie zostaną udzielone świadczenia.
 6. Karty zabiegowe i/lub kluczyki do szafek wydawane są 10 min przed rozpoczęciem zabiegów.
 7. Po rozpoczęciu cyklu zabiegowego Pacjent nie ma możliwości przesunięcia terminów cyklu.
 8. W razie niemożliwości zgłoszenia się na zabiegi pacjent ma obowiązek poinformowania o tym co najmniej 3 dni wcześniej (np. telefonicznie, osobiście, drogą mailową).
 9. Nie poinformowanie o nieobecności na pierwszej wizycie spowoduje skreślenie pacjenta z pozostałych terminów (jest to rozumiane jako rezygnacja z zabiegów).
 10. W przypadku rezerwacji cyklu zabiegów przez pacjentów prywatnych, pobierana zostaje opłata za cały cykl zabiegowy. Pacjent ma prawo odwołać zabiegi oraz otrzymać zwrot kwot wpłaconych na ich poczet w momencie, gdy anulacja nastąpi najpóźniej na 72 h przed rozpoczęciem cyklu.
 11. Anulacji można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerem: 22 8407217 lub mailowo na adres: rejestracja@kimed.pl
 12. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 10 Pacjentowi nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot.
 13. Po rozpoczęciu cyklu zabiegowego oraz w przypadku nieobecności Pacjentowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zabiegi.
 14. Na terenie placówki obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
 15. Podczas składania zamówienia na cykl zabiegowy Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.


Centrum Rehabilitacji Praga

ul. Międzyborska 50, Warszawa

tel: (22) 241 41 82

E-mail: rejestracja.praga@kimed.pl

Centrum Medyczne Mokotów

ul. Ludowa 6, Warszawa

tel: (22) 840 72 17

E-mail: rejestracja.mokotow@kimed.pl

Projekt finansowany ze środków UE
Nasza aplikacja mobilna:
© Copyright 2024 Grupa KIMED – Placówki Medyczne | Realizacja MediaHealth Polityka prywatności
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie!

  [quiz]


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...


   Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sprawność w każdym wieku z siedzibą na ul. Ludowa 6, 00-780 Warszawa.